Haber /Duyuru

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, genel bir ifade ile iklimin ortalama durumunda veya değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler biçiminde tanımlanmaktadır. Günümüzde küresel iklim değişikliği denildiğinde, yerkürenin uzun jeoloji tarihi boyunca yaşanan iklimin doğal değişkenliğine ek olarak insan etkinliklerinin neden olduğu değişiklikler kastedilmektedir. Özellikle birçok kaynakta sanayi devrimi sonrasında fosil yakıtlara dayalı üretim bu dengeyi bozmuş ve iklim değişiklinin ana unsuru olarak insan aktiviteleri olduğu ifade edilmiştir.

Atmosferin bileşiminde bulunan sera gazı konsantrasyonlarının insan faaliyetlerinden dolayı artması iklim değişikliğini daha da tetiklemektedir. Atmosferde bulunan başlıca sera gazları şunlardır: Karbondioksit, Metan, Diazotmonoksit, Hidro-floro-karbonlar, Perfloro-karbonlar, Sülfür hegza florür.

İnsanlık, dünyanın sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 10C ısınmasına sebep olmuştur. Küresel ısınma şimdiden kuraklık ve seller gibi aşırı hava olayları, deniz seviyesinde yükselme ve Kuzey Buz Denizi’nin erimesi olarak etkilerini göstermeye başlamıştır.

Özellikle Akdeniz coğrafyasında sık sık yaşanmakta olan Meteoroloji kökenli afetlerin küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte daha sık yaşanacağı ve yıkıcı etkileri olabileceği düşünülmektedir. Bu bakımdan Mersin ili iklim farklılaşmasından etkilenebilirliği yüksek olan ve iklim değişikliğine hazırlıklı olması gereken kentlerin başında gelmektedir.

Mersin ilinde 1950 yılından itibaren yıllık bazda 800 kg üzeri yağışlar 7 defa tekerrür etmiş, bunun 3 tanesi son 15 yılda gerçekleşmiş; yine son 66 yılda kayıtlara geçen ve etkileri itibariyle en çok zarar veren 3 selden (1961-2001- 2016) 2 tanesi yine son 15 yılda gerçekleşmiştir. Bu durumda aşırı yağışların sıklığındaki artıştan bahsetmek doğru olacaktır. Bunun yanında yine Mersin merkez ile Anamur, Silifke, Erdemli ilçelerinde kar yağışı, hortum, şiddetli fırtına(harikan), maksimum sıcaklık rekorları gibi aşırı meteorolojik hadiseler de son yıllarda kayıtlara geçmiştir. Sonuç olarak Mersin ilinde küresel sıcaklık artışı ve iklim değişikliğini destekleyen aşırı meteorolojik hadise sıklık artışından bahsetmek doğru olacaktır.

Kentimiz gerek jeopolitik konumu gerekse sosyo-ekonomik özelliklerinden dolayı iklim değişikliğinden en çok etkilenebilecek bölgeler arasında yer almaktadır. Bu vesileyle kent düzleminde iklim değişikliğini önlemek için bilimsel ve teknik planlar hazırlanması ve çevre ve iklim temelli farkındalık çalışmalarının artması Mersin’in iklimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.