Haber /Duyuru

Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

       a) 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununa dayanılarak çıkartılan Yönetmelikler, 14/04/2014 tarih ve 99 sayılı Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak,

      b) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar ile Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen cadde ve ana yolların temizliğini yürütmek,

         c) 04/07/2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine uygun görev yapmak.

ç) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler ile mücadele etmek.

 

  (2) Temizlik Hizmetleri Şefliğinin görevleri şunlardır;

  a) Temizlik Hizmetleri Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak,

       b) Büyükşehir Belediyesi görev alanında olan cadde, bulvar ve sokaklarda temizliği sağlamak,

 c) Temizlik personelinin sevk ve idaresini yapmak.

 

  (3) Vektörle Mücadele Şefliğin görevleri şunlardır;

  a) Vektörle Mücadele Şefliğin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak,

         b) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler mücadele iş ve işlemlerini yapmak,

   c) Vektörle Mücadele Şefliği personelinin sevk ve idaresini yapmak.