Haber /Duyuru

Temizlik Şube Müdürlüğü

MADDE-11 (1) Temizlik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır;

a)  5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı

Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Kanununa dayanılarak çıkartılan Yönetmelikler, 14/04/2014 99 sayılı Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar ve Valilik talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda, 27/01/2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında yönetmeliğine uygun görev yapmak,

b) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar ile Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenen cadde ve ana yolların temizliğini yürütmek,

c)  Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler ile mücadele etmek,

 

(2) Temizlik İşleri Şefliğinin görevleri şunlardır;

a)  Temizlik İşleri Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Büyükşehir Belediyesi görev alanında olan cadde, bulvar ve sokaklarda temizliği sağlamak.

c)  Temizlik personelinin sevk ve idaresini yapmak.

 

(3) Haşere İle Mücadele Şefliğinin görevleri şunlardır;

a)  Haşere ile Mücadele Şefliğinin tüm iş ve işleyişini takip ederek düzeni sağlamak.

b) Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahası içerisinde haşere, sinek ve kemirgenler mücadele iş ve işlemlerini yapmak,

c)  Haşere ile Mücadele Şefliği personelinin sevk ve idaresini yapmak.