Haber /Duyuru

MAVİ KART NEDİR? NEDEN GEREKLİDİR?

Küçük deniz araçları için geliştirilen Mavi Kart Sistemi, bayrağı ne olursa olsun gemi ve su araçlarının atıkları ile atık kabul tesislerince alınan atıkların, manyetik bir kart vasıtasıyla on-line takibini sağlayan bir gemi atık takip sistemidir. Bakanlıkça yürürlüğe konan Türk deniz yetki alanlarında, atık alım gemileri, balıkçı barınakları, yat limanları ve buna benzer kıyı tesislerinde verilen atık alım hizmetine istinaden atık miktarı ve türüne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlemiş olduğu ücret karşılığında mavi kart kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sayede atıkların takip edilmesi sağlanmaktadır.

Gemi Atık Takip Sistemi ve Mavi Kart Sistemine erişim 01.05.2020 itibari ile kapanmış olup, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek iş/işlemler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) üzerinden erişim sağlanan Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) üzerinden yapılmaktadır.

Bu sistem ile, gemilerde ne kadar atık oluştuğu, atığın türü, miktarı, tarihi ve ihtiyaç duyulan diğer bilgiler ile atığın hangi kıyı tesisine verildiği web ortamında online olarak izlenebilmektedir.

      
                         
DENİZ ARAÇLARININ SORUMLULUKLARI NELERDİR?                                   

Mavi kart genelgesi ile yat limanları, balıkçı barınakları, çekek yerleri ve buna benzer kıyı tesisleri ile kara ile bağlantısı olmayan yüzer tekne bağlama yerleri ve buna benzer platformlara gelen, bayrağı ne olursa olsun atık üretecek donanıma sahip olan bütün gemiler mavi kart almak zorundadırlar.
 

MAVİ KART BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Deniz aracı sahibi (tekne, yat, amatör) Daire Başkanlığımıza ait Çamlıbel Ek Hizmet birimine gidilerek, ekte belirtilen gerekli başvuru evraklar ile başvuru işlemini gerçekleştirir.

2. İlgili Kurum personeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya geçirilen Entegre Çevre Yönetim Sistemine giriş işlemi sonrasında Mavi Kart Sisteminin entegre olduğu Denizcilik Atıkları Uygulaması (DAU) açılır.

3. DAU sayfası aracılığıyla Mavi Kart edinecek olan tekne ve tekne sahibine ilişkin bilgilerin girişi yapılarak herhangi bir ücret talep edilmeden Mavi Kart Tanımlama işlemi gerçekleştirilir.

4. Mavi Kart Tanımlama işlemi sonrasında sistem çıktısı tekne sahibi/yetkilisine teslim edilir.
 

BAŞVURU EVRAKLARI

* Tekne Sahibi Kimlik Fotokopisi

* Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi

* Tolinato Belgesi Fotokopisi

* Vekalet (Tekne Sahibi Yerine Vekili olduğunu gösterir Noter Onaylı Vekaletname)
 

    NERELERDEN TEMİN EDİLEBİLİR?

Mavi Kartlar; Belediyemizce hizmet verilen Çamlıbel Yat Limanından ve Mavi Kart Otomasyon Sistemine entegre olmuş olan marinalar, belediye marinaları, atık alım gemileri, balıkçı barınakları, ve sistem içerisindeki buna benzer kıyı tesislerinden, Bakanlığın belirlemiş olduğu fiyat üzerinden temin edilebilir.

 

MAVİ KART SİSTEMİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

* 26/09/2013 tarih ve  31792 sayılı Resmi Gazete’de  yayınlanan ‘Gemi Atık Takip Uygulama Sistemleri’ Genelgesi; (http://sgb.csb.gov.tr/mevzuat/dosyalar/r_20131031023728668_db09f042-657f-498e-add7-5768f27cf618.pdf )

* 26/12/2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’;

(http://sgb.csb.gov.tr/mevzuat/dosyalar/r_20130927001118543_2c80f7da-f43a-406a-943c-09c43807cc24.pdf )
 

* 11/08/1983 tarih ve 2873 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Çevre Kanunu’ (http://sgb.csb.gov.tr/mevzuat/dosyalar/r_20130826005132322_fa8402ef-ca7b-4a60-b100-22627d310534.pdf )

* 05/06/2009 tarih ve 27249 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan ‘Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)’

( http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/06/20090605-10.htm )
 

      İLGİLİ MECLİS KARARI;

* 17/02/2017 tarih ve 153 karar sayılı Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kararı