Haber /Duyuru

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm canlıların ortak varlığı olan çevremizin korunabilmesi için;

* Kentimizdeki tüm hizmet faaliyetlerimizde oluşabilecek olumsuz çevre etkilerini en aza indirmek,

* Çevre uygulama standartlarımızı uluslararası yasalara uygun olarak sürekli geliştirmek,

* İklim değişikliğine neden olan etmenleri azaltmak ve temiz enerji kaynaklarını arttırmak,

* Teknolojik uygulamalar ile doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımını sağlayarak ekolojik dengeyi korumak,

* Çevreci ve kaliteye önem veren bir yönetim anlayışıyla sağlıklı ve konforlu kentsel sürdürülebilirliği oluşturmak,

* Atık yönetiminin en temel ve önemli ögesi olan sıfır atık yaklaşımını yaygınlaştırmak,

* Çevresel farkındalık bilinciyle gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak.

          Çevre Politikamız olarak belirlenmiştir.