Haber /Duyuru

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?
 

Gürültü, insan ve diğer canlıların yaşamını ve sağlığını olumsuz etkileyen zararlı ses tonları olarak ifade edilmektedir. Özellikle sanayi ve teknolojinin gelişmesi, nüfus artışı ve kentleşme ile birlikte ortaya çıkan gürültü kirliliği problemi, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi haline gelmiştir.

Gürültü Kirliliğinin İnsan Sağlığına Zararları:

•       Geçici ve kalıcı duyma bozuklukları

•     Kan basıncının artması, dolaşım sistemi bozuklukları, solunum sisteminin etkilenmesi, kalp ritminde  değişmeler, ani refleks gösterme

•       Davranış problemleri, stres, aşırı sinirlilik, uyku düzeni bozuklukları

•       Çalışma veriminin düşmesi, konsantrasyon bozuklukları, hareketlerde ağırlaşma

Çevresel Gürültü Kaynakları:

•          Karayolu

•          Demiryolu

•          Havaalanı

•          Sanayi

•          Eğlence yerleri

İLİMİZDE DURUM NEDİR?

Mersin ili 2014 yılı verilerine göre 1.727.255 nüfusa sahip, yoğun göç alan, nüfusu hızla artan şehirler arasında yer alan büyük şehirlerden biridir. Tarım ve sanayi alanları, Türkiye’nin en büyük limanının bulunması ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olması nedeni ile Mersin hızla büyümektedir. Bütün bu gelişmelerin sonucu olarak çevresel gürültü de oldukça artmıştır. Nitekim ilimizde yapılan Mersin Gürültü Kirliliği Araştırmasında vatandaşlarımızın ilimizdeki en önemli çevre sorunu olarak gürültü kirliliğini gördükleri tespit edilmiştir. Yine aynı araştırmada vatandaşlarımızın en önemli gürültü kaynağı olarak karayolu gürültüsünü gördükleri anlaşılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TÜBİTAK MAM Temiz Üretim Enstitüsü arasında imzalanan protokol neticesinde hayata geçirilen YERGÜR projesi ile Mersin ilinin de içinde bulunduğu 15 ilin stratejik gürültü haritası Belediyemizin de desteği ile TÜBİTAK tarafından hazırlanmıştır. Söz konusu gürültü haritasının hazırlanmasına müteakip; Belediyemiz ile TÜBİTAK MAM arasında Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi imzalanarak Gürültü Eylem Planı çalışmalarına başlanmış ve İlimizdeki gürültünün azaltımı amacıyla İlimizde başta konut, hastane, okul olmak üzere gürültünün yoğun olarak yaşandığı lokasyonlar sıcak noktalar olarak belirlenmiş ve bu lokasyonlara gürültü azaltımına yönelik çeşitli tedbirler senaryolaştırılarak gürültü azaltımına etkileri belirlenmiştir. Söz konusu Gürültü Eylem Planı tamamlanmış olup belirlenmiş olan gürültü azaltımı tedbirlerinin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 

Mevzuat:

2002/49/EC sayılı Avrupa Birliği Çevresel Gürültü Direktifi ile uyumlu Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarihinde 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ilimizde gürültü yetki devri bulunan Akdeniz-Yenişehir-Mezitli-Silifke ve Tarsus ilçe Belediyeleri yetki sınırları alanı dışında bulunan ilçelerde Belediyemizce gürültü denetimleri yapılmaktadır.