Haber /Duyuru

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİ

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği: Ateş, bulunmasından itibaren insanlık için önemli ihtiyaçlardan biri olmuştur. Özellikle ısınma amaçlı olarak yoğun şekilde kullanılmıştır. Bugün, kış aylarında ısınma amaçlı olarak evlerde, okullarda ve işyerlerinde soba ve kalorifer yakmaktayız. Soba ve kaloriferlerde yakıt olarak, odun, kömür, fuel-oil ve doğalgaz kullanılmaktadır. Bu yakıtların soba ve kaloriferlerde yakılmasıyla bacalardan çıkan karbonmonoksit(CO), kükürtdioksit(SO2), azot oksitler(NOx) ve partikül maddeler havayı kirletmektedir. Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için neler yapmalıyız:

· Yakıt tüketimi azaltılmalı,

 · Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı,

· Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı,

 · Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli,

 · Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli.

 

ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK için tıklayınız.