Haber /Duyuru

DENİZ ARAÇLARINDAN ATIK ALINMASI

Belediyemizce Çamlıbel Balıkçı Barınağı ve Yat Limanı tesisinde barınan veya uğrayan deniz araçlarından, Gemilerden Atık Alınması ve Kontrolü Yönetmeliği ve 2020/21 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulama Genelgesi ile diğer ilgili mevzuat kapsamında deniz araçlarının faaliyetleri ve operasyonları sonucunda oluşan gemi atıkları alınmaktadır.

Belediyemizce işletilmekte olan Çamlıbel Atık Kabul Tesisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan Çevre İzin/Lisansına sahiptir. Atık Kabul Tesisinde deniz araçlarından kaynaklanan atıksu, sintine suyu ve atık yağ ile katı atıklar gibi atık türleri mevzuatta belirtildiği şekli ile düzenli olarak alınmakta, geçici olarak depolanmakta ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış geri kazanım/ bertaraf firmalarına gönderilmektedir.

Deniz araçlarından atıklar 2020/21 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulama Genelgesi kapsamında Mavi Kart Uygulaması ile alınmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilen atık alım işlemi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayınlanan 2009/3 sayılı ‘Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’ kapsamında atık türüne göre ücret tarifesi uygulanmaktadır.

ATIK ALIM ÜCRET TARİFESİ

  • Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3), https://cygm.csb.gov.tr/tebligler-i-441

YÖNETMELİK, GENELGE VB İÇİN LİNK        

* Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (RG: 26.12.2004 – 25682) https://cygm.csb.gov.tr/yonetmelikler-i-440

* Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler Ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3) https://cygm.csb.gov.tr/tebligler-i-441

* Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge (2020/21)  https://cygm.csb.gov.tr/genelgeler-i-442

* Normalleşme Sürecinde Gemi Atıklarının Yönetimine İlişkin Genelge     (2020/19) https://cygm.csb.gov.tr/genelgeler-i-442