Haber /Duyuru

 

Amacımız

1- Daha temiz ve sağlıklı ortamlar oluşturmak,

2- Çevre bilincini arttırarak, çevre kalitesinin korunması,

4- Kent sakinlerinin yaşam kalitesini arttırarak uluslararası standartlara uygun hizmet sunmak, 
 

 Temel Görevimiz

Belediyemiz sınırları içinde yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları sosyal adalet ve eşitlik yaklaşımıyla kaliteli hizmet vermek, çağdaş ve sağlıklı bir kentin tüm faydalarını doğal ve tarihi değerleri koruyarak sunmak, hizmeti sunarken mevcut imkan ve kaynakları etkili ve verimli kullanarak yürütmek.

 

Belediye Kanununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamı ve yetki paylaşımı doğrultusunda Temizlik faaliyetlerini stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmektir.
        Belediyemiz sınırları içerisinde müdürlük olarak;

* İnsana öncelik veren

* Halka hizmet düşüncesinde olan

* Dürüst, şeffaf ve adalet ilkesine bağlı

* Hizmetlerde kalite, nitelik ve kentsel estetiği gözeten

* Tarihi değerleri koruma-kullanma dengesi içinde

* Yaşatarak korumayı amaçlayan

* Bilgi edinme ve denetim hakkına saygılı

* Doğruluk ve yansızlık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı

* Güler yüzlü hizmet sunan

* Kendini sürekli geliştiren

        Daha yeşil ve temiz bir çevre için ilimiz genelinde, kendini yenileyen sürdürülebilirlik kapsamında iyi ve yetenekli bir kadroyu oluşturmaktır.

 

Görev ve Sorumluluklarımız

a) Hizmet alanı içerisindeki yerlerin makine ve elle süpürülüp yıkanarak temizlenmesi konularında, uluslararası standartlarda hizmet vermek ve çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,

b) Hizmet alanı içerisindeki yerlerin mevsim şartlarına ve iş programına uygun genel temizliğinin yapılması, yıkanması, süpürme araçları ile temizlenemeyen alanların diğer teçhizat ile yapılması,

c) Halkın çevre ve temizlik konularında bilinçlenmesi ve duyarlılığının arttırılması amacıyla ilan, broşür ve dergi hazırlamak,

d ) Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarını hazırlayarak Başkanlık Makamına sunmak.