Haber /Duyuru

Stratejik Amacımız

* Sürdürülebilir ve sağlıklı bir çevre oluşturmak,

* Çevre bilinci yüksek bir kent yaratmak,

* Temiz ve sağlıklı çere koşullarında yaşanmasını sağlamaktır.

Stratejik Hedeflerimiz

* Mersin' de ekolojik değerlere uygun atık yönetim sistemini kurmak,

* İlimiz genelinde çevre kirliliğine neden olan etkenlerin tespit edilmesi ve çevre kirliliğinin minimuma indirilmesi,

* Deniz araçlarından ve diğer kaynaklardan oluşan deniz kirliliğini önlemek, 

* Temizlik hizmetleri ve halk sağlığını tehdit eden unsurların bertaraf edilmesi.