Haber /Duyuru

Uluslararası Ağlar

* Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi: www.unfccc.int

* Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli: http://www.ipcc.ch/

* Karbon Piyasasına Hazırlık Ortaklığı: http://www.thepmr.org/

* Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı: www.oecd.org

* Uluslararası Enerji Ajansı: http://www.iea.org/

* Avrupa Çevre Ajansı: http://www.eea.europa.eu/tr/about-us

* Birleşmiş Milleteler Çevre Programı: http://www.unep.org/

Önemli Linkler

* C40 Cities - https://www.c40.org/

* Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA)-  http://uclg-mewa.org/

* Başkanlar Sözleşmesi (Covenant Of Major) - https://www.covenantofmayors.eu/en/

* Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (Local Goverments for Suatibility) (İCLEİ) - https://www.iclei.org/

* Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (The Intergovernmental Panel on Climate Change) (IPCC) -  https://www.ipcc.ch/

Önemli Anlaşma ve Protokoller

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Paris Anlaşması

Kyoto Protokolü

Viyana Sözleşmesi

Montreal Protokolü

(bkz. http://www.mfa.gov.tr/iklim-degisikligiyle-mucadelenin-onemi.tr.mfa )

Uluslararası Önemli Çevre Toplantıları

* Habitat I (1976)

* Birleşmiş Milletler Brundtland Raporu (1987)

* Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio Deklarasyonu) (1992)  

* Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı (1994)

Leipzig Deklarasyonu  (1995)

* İnsan Yerleşimleri Dünya Konferansı (Habitat II) (1996)

* Rio+5 Konferansı(1997)

* Birleşmiş Milletler Binyıl (Milenyum) Zirvesi (2000)

* Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İstanbul+5 Özel Oturumu

* Stockholm Sözleşmesi (2001)

* Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (2002)

* III. Taraflar Konferansı (COP3) “Kyoto Protokolü (2005)

IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporu (2007)

* Habitat III (2016)