Haber /Duyuru

VEKTÖR NEDİR?

Mikroorganizmaları bünyesinde barındıran, taşıyan, bunları insan vücuduna sokan, çevre veya insan sağlığını tehdit eden, hastalık yayan ve insanların yaşadıkları yerleri yaşanmaz hale getiren tüm canlılara verilen genel bir isimdir.

Vektörlerin hemen hepsi hijyen açısından zayıf, organik birikintilerin bulunduğu ortamda kolayca yaşayıp üreyebilmektedir. Bu sebeple yeterli fiziki alt yapı ve iyi çevre şartları vektörel hastalıkların oluşmasını büyük ölçüde azaltmaktadır. Vektörlerle mücadelede çevre sağlığı tedbirlerinin alınması şarttır. Çünkü vektörlerin üreme ve beslenme ortamları ortadan kaldırılmadan ne kadar ilaç kullanılırsa kullanılsın tam bir başarı sağlanamaz. Bu sebeple özellikle durgun suların ortadan kaldırılması, temiz suların ve kanalizasyonun kontrol altında tutulması, çöp ve atıkların kontrolü, konut ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi mutlaka sağlanmalıdır.