Haber /Duyuru

TÜRKİYE VE POLONYA ARASINDA ÇEVRE ORTAKLIĞI PROJESİ
 

Avrupa Birliği Projesi Bilgi Özeti

 

“Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” “Town Twinning Action Between Turkey and the EU Grand Scheme” (Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Eylemi Hibe Programı) kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak hibe almıştır.

 

Proje Başlığı              : Partnership for Environment Between Turkey and Poland

                                              (Türkiye ve Polonya Arasında Çevre Ortaklığı)

 

Proje/Sözleşme No                : TR2014/DG/01/A1-02/121

Proje Ortakları                      : Leszno Belediyesi (Polonya), Sürdürülebilir Kalkınma Derneği

Proje/Sözleşme Tarihi           : 18.12.2018

Başlangıç Tarihi                   : 15.01.2019

Bitiş Tarihi                            : 14.01.2020

 

Proje Amacı                          : AB’ye katılım sürecinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Politikası'nın yerel düzeyde idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi, AB Çevre Politikasının yerel düzeyde uygulanmasını güçlendirerek Mersin ve Leszno arasında sürdürülebilir bir şehir eşleştirme ortaklığının kurulması amaçlanmıştır.

 

Proje Ana Faaliyetler ve Çıktılar:

 

1. Mersin’de atık depolama, atık transferi, iklim değişikliğine uyum, dezenfeksiyon, hijyen konularında bir araştırma yapılmıştır.

2. Leszno Belediyesi ile yerel düzeydeki çevre politikalarına ilişkin deneyimlerini paylaşmak amacıyla karşılıklı çalışma ziyaretleri düzenlendi ve iki belediye arasında bir ortaklık anlaşması imzalanmıştır.

3. Mersin’de ve Leszno’da çevre konularının yerel düzeyde yaygınlaştırılmasına ilişkin iki çalıştay yapılmıştır.

4. Yerel yönetimlerin çevre politikalarına toplumsal katılımın artırılmasına ilişkin strateji belgesi oluşturularak Türkçe ve Lehçe dillerinde basıldı. Sonuçları paylaşmak üzere Mersin’de bir konferans düzenlenmiştir.

5. AB Çevre Politikası konusunda karşılaştırmalı bir çalışma yapıldı. İki ülkede bu politikaların uygulanmasına ilişkin STK’lar ve diğer sivil toplum örgütleriyle iki odak grup toplantısı düzenlenmiştir.

6. Yerel yönetimlerin hem yerel düzeyde AB müktesebatının uygulanması hem de proje hazırlama ve uygulama konusundaki kapasitesini artırmak için belediye uzmanlarına yönelik iki proje döngüsü eğitimi gerçekleştirilmiştir.

7. Seçilen iyi çevre uygulamalarına ilişkin İngilizce ve Lehçe altyazılı on adet bilgilendirici video hazırlanarak herkesin ulaşabilmesi adına sosyal paylaşım platformu olan YouTube’a yüklenmiştir.