Haber /Duyuru

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÇIKIN PROJESİ
 

Avrupa Birliği Projesi Bilgi Özeti

 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından Avrupa Birliği (AB),  Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı (IPA) proje başvurularından “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı”na Mersin Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak hibe almıştır.

Proje Başlığı                         : Stand up to Climate Change 
                                              (İklim Değişikliğine Karşı Çıkın)
Proje/Sözleşme No                : TR2013/0327.05.01-02/028

 

Proje Ortakları                      : Mersin Üniversitesi, Geri Kazanım Sanayicileri Derneği

(GEKSANDER)

Proje/Sözleşme Tarihi           : 29.05.2017

 

Başlangıç Tarihi                   : 15.09.2017

 

Bitiş Tarihi                            : 14.03.2019

 

Proje Amacı                          : Kamuoyunun “İklim Değişikliği” konusunda farkındalığın yaratılması, adaptasyonun sağlanması ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin azaltılması için yerel temsilcilerle ortak çalışma planları ile Mersin’de atık yönetimi kapasitesini artırmaktır.

Proje Ana Faaliyetler ve Çıktılar:

  1. Proje, iklim değişikliğinin adaptasyonu ve azaltılması için kapasiteyi güçlendirmek üzere çevre görevlileri için en az 250 karar verici ile belediye ve diğer hükümet organları ile çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmiştir.
  2. Karbon ayak izi bilincinden yararlanmak için, iki bölgeden 4000 hanehalkı tanımlanmış ve hane halkına ve nedensel faktörlere dayalı karbon ayak izini belirlemek için iki anket çalışması ve karbon ayak izi ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışmanın sonunda 5000 kitapçık, karbon ayak izi farkındalığı bağlamında dağıtılmıştır.
  3. Evde geri dönüşüm bilinci oluşturma faaliyetlerinde, seçilen bir başka bölgedeki 3000 hanehalkı geri dönüşüm davranışlarıyla ilgili bir başka ankete katılmak üzere seçilmiş, geri dönüşüm kullanımı ve üretkenlik düzeyi iki hafta boyunca evde ölçülmüştür.
  4. Çevrenin sürdürülebilirliği ve korunmasının sağlanması için çevre konusunda en az 3000 çocuğu ve gençleri kapsayan bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.
  5. İklim Değişikliği Farkındalık gününde iklim farkındalık e-uygulaması tanıtılmış ve iklim değişikliği ile ilgili 5 adet "doğru veya yanlış" videolarla Mersin'deki gerçek ve tüzel kişiler Proje hakkında bilgilendirilmiştir.

Projemizin paydaşları olan Mersin Üniversitesi ve GEKSANDER dâhil ederek projenin geniş bir kapsama yayılımı sağlanmıştır.

Proje ile başta Mersin Büyükşehir Belediyemiz birimlerinden kaynaklanan Karbon Ayak İzimiz tespit edilmiştir. Ayrıca kent merkezinde belirlenmiş pilot bölgelerde iklim değişikliğine neden olan etkenler değerlendirilerek çözüm önerileri getirilmiştir. Proje çıktısı olarak halkımızın bilinçlendirilmesi sağlanmış (3000 hane halkı ile çalışılmış), İklim değişikliğine neden olan kaynaklar tespit edimiş, bu kaynaklara olumsuz etkilerinin önlenmesi için düzenlemeler yapılmış, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam alanları oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlanmıştır. 

En İyi Uygulamalar Konferansı ve iki Yuvarlak Masa Toplantısı’nın düzenlenmiştir. Hane halkına dayalı Karbon Ayak İzinin ölçülmesi ve bu soruna neden olan faktörlerin anlaşılması adına 4000 hane araştırılmış, geri dönüşüm davranışlarıyla ilgili önceden belirtilenden farklı olarak alınan 3000 hane kapsamında bir araştırma gerçekleştirilmiştir. İklim Değişikliği Farkındalık Günü hedef kitlenin bulunduğu yer Mersin’de organize edilmiştir.

Ayrıca, çocuklar ve gençler için iklim hakkında bilgilendirici bir oyun uygulaması üretilip halka açık ve ücretsiz kullanım için Google Play Store ve AppStor’a yüklenmiştir. Çocuk ve gençlere yönelik İklim Değişikliği Farkındalık Günü halka açık olacak şekilde kültürel sanatsal aktiviteler, geridönüşüm ile ilgili atölyeler gerçekleştirilmiştir. Hava, iklim, enerji vb. konulu iklim farkındalık e-uygulaması tasarlanmıştır. Halkın farkındalığını artırmak amacıyla iklim değişikliği ile ilgili 5 adet "doğru veya yanlış" videoları hazırlanmıştır.