Haber /Duyuru

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER
 

Toplum olarak hem ısınmak hem de havayı kirletmemek zorundayız. Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmak veya önlemek için neler yapmalıyız:

* Yakıt tüketimi azaltılmalı,

* Temiz enerji kaynakları ve kaliteli yakıtlar kullanılmalı,

* Yakıtlar soba ve kaloriferlerde tekniğine uygun yakılmalı,

* Binalarda ve evlerde ısı yalıtımına gidilmeli,

* Kalorifer ve soba bacaları her sezon başında mutlaka temizlenmeli.


Taşıtların kirletici etkilerini önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız:

* Egzoz gazı emisyon ölçümü zamanında yapılmalı,

* Araçların bakım ve onarımları zamanında yapılmalı,

* Temiz yakıt kullanılmalı,

* Araçların muayeneleri periyodik olarak yapılmalı,

* Araç kapasitelerinin üzerinde yolcu ve yük taşınmamalı,

* Benzinli taşıtlarda katalitik konvertör takılmalı,

* Toplu taşımaya önem verilmeli


Sanayi kaynaklı hava kirliliği önlemek veya azaltmak için neler yapmalıyız:

* Temiz yakıt ve hammadde kullanımı,

* Kirliliği kaynağında yok edecek teknolojilerin kullanılması,

* Tesislerin yakma ünitelerinde vasıflı yakıtların kullanılması,

* Yeterli yükseklikte bacaların inşası ve bacalarda filtre kullanılması,

* Arıtma tesislerinin kurulması,

* Atıkların değerlendirilmesi, düzenli ve sağlıklı boşaltılması,

* Tesisler mümkün olduğu kadar yerleşim yerlerinin dışına yapılmalı,