Haber /Duyuru

AKARSU VE NEHİRLERDEN KAYNAKLANAN

DENİZ ÇÖPLERİ BARİYER SİSTEMİ

Denizlerimizin kirlenmesinde bir unsur da çöplerin dere ve nehir suları yoluyla denize taşınmasıdır. Deniz ortamına dere, nehir ve drenaj kanalları ile taşınmakta olan deniz çöplerinin engellenmesi adına Deniz Çöpleri Bariyer Sisteminin uygulanmasına ilişkin fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. DSİ ile iş birliği yapılmış ve bir pilot bölge belirlenerek fizibilite çalışmalarımız bitmiş ve bariyer alım işimiz devam etmektedir. 2022 yılı sonuna ilk bariyer projemiz tamamlanmış olacaktır. Yıl içerisinde dere kaynaklı taşınan çöplerde günlük toplanan çöp miktarları, çöp karakterizasyonu yapılarak çöplerin toplanması ve kontrollü bertarafı hedeflenmektedir.