Haber /Duyuru

TEMİZ AKDENİZ İÇİN EKOSİSTEM TABANLI İZLEME VE YÖNETİM  PLANI PROJESİ

2019 yılında, deniz kirliliği sorunları, kaynakları ve çözüm yollarının tespit edilmesi kapsamında ortak bir paydada buluşabilmek adına Belediyemiz öncülüğünde Adana, Antalya ve Hatay Büyükşehir Belediyeleri işbirliği ile başlanması planlanan projenin ilk çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Projenin ilk ayağı olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz sınırları içerisinde gerçekleştirilecek olan kapsamlı çalışmalar, Belediyemiz yöneticileri ve teknik personelleri ile üniversitelerdeki öğretim görevlileri arasında belirlenmiştir.

Gerçekleştirilecek ‘Temiz Akdeniz İçin Ekosistem Tabanli İzleme ve Yönetim Plani Projesi’ kapsamında, ilimizde düzenli deniz örneklemeleri ve karasal girdi çalışmaları yaparak su kalitesi izleme ağı oluşturulup, bölgeye özgü ekosistem modeli ile yönetim planlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacak veri setinin oluşturulması ve bulgular doğrultusunda su kalitesi iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Seyhan Nehri ile Susanoğlu arasında kalan kıyı şeridinde deniz çalışmaları, Taşucu ile Seyhan Nehri arasında 9 adet istasyonda ise karasal girdi çalışmaları (akarsular) yapılarak belirli periyotlarda alınan örneklemelerin analiz sonuçları değerlendirlerek gerekli tedbir ve önlemler alınacaktır.

Mersin Körfezine drene olan, örnekleme yapılması öngörülen akarsu bilgileri tabloda verilmiştir:

 

Numune Alınacak İstasyonlar

(Dere/Nehir Adı)

İlçe

Seyhan Nehri

Tarsus

Berdan Nehri

Tarsus

Deliçay Deresi

Akdeniz

Mezitli Deresi

Mezitli

Gilindires Deresi

Erdemli

Alata Deresi

Erdemli

Lamas Çayı

Erdemli

SOL D1 Drenaj Kanalı

Silifke

Göksu Irmağı

Silifke