Haber /Duyuru

TEMİZ AKDENİZ İÇİN EKOSİSTEM TABANLI İZLEME VE YÖNETİM  PLANI PROJESİ

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Adana, Hatay ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri (ODTÜ DBE) tarafından denizlerimizin kirlenme sebeplerinin tespiti ve çözümü amacıyla ortak çalışmalar yürüterek deniz turizmini olumsuz etkileyen kirlilik kaynaklarının tespiti amaçlı Temiz Akdeniz proje çalışması yürütülmüştür.

Proje kapsamında; 2022 yılı proje çalışmalarında ilimizde düzenli deniz örneklemeleri ve karasal girdi çalışmaları yapılmıştır. Su kalitesi izleme ağı oluşturularak, bölgeye özgü ekosistem modeli ile yönetim planlarının gerçekleştirilmesinde kullanılacak veri setinin oluşturulması ve bulgular doğrultusunda su kalitesi iyileştirme çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda Seyhan Nehri ile Susanoğlu arasında kalan kıyı şeridinde deniz çalışmaları, Taşucu ile Seyhan Nehri arasında 9 adet istasyonda ise karasal girdi çalışmaları (akarsular) yapılarak belirli periyotlarda alınan örneklemelerin analiz sonuçları değerlendirilerek gerekli tedbir ve önlemler alınmak üzere sonuç raporu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri (ODTÜ DBE) tarafından hazırlanmaktadır.