Haber /Duyuru

Mersin’de Vahşi Depolama Tarih Oluyor, Çevre ve Doğa Kazanıyor

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çevre konusundaki duyarlılığını önemli bir projeyle en üst seviyeye taşıdı. Başkan Seçer’in aldığı kararla Mersin’in 13 ilçesindeki vahşi depolama alanları birer birer ortadan kaldırılıyor. Bunun yerine ilçelerden toplanan atıklar, Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla katı atık bertaraf tesislerine taşınacak. Yüksek maliyet ve insan kaynağına rağmen hayata geçirilen proje, denizlere, toprağa, havaya, doğaya ve ekosisteme atıklar nedeniyle verilen zararı ortadan kaldıracak.

Hazirandan bu yana vahşi depolama yapılmıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Haziran ayı itibariyle 13 ilçenin tamamına hizmet verecek şekilde ilçe belediyelerine yakın alanlara konuşlandırılan 9 adet katı atık aktarma istasyonları ile katı atıklar vahşi depolanmıyor. İlçelerde biriken çöpler, belediyelerin taşıyabileceği en yakın alanlara kurulan aktarma istasyonları sayesinde doğaya bırakılmıyor ve bu aktarma istasyonlarına taşınıyor. Bu noktadan sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi devreye girerek, tüm maliyeti ve iş gücünü üstleniyor ve katı atıkları en uzak ilçelerden alarak bertaraf tesisine götürüyor.

Başkan Seçer’den çevre için önemli adım

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem mevcut çevre sorunlarını hem de oluşabilecek çevre sorunlarını en aza indirebilmek adına sürdürülebilir bir çevre politikası ile önemli çalışmalara imza atıyor. Başkan Seçer’in çevre adına yaptığı devrim niteliğindeki son çalışma da vahşi depolama alanlarının ıslahına yönelik oldu. Başkan Seçer, Mersin’in bazı ilçelerinde bulunan vahşi depolama alanlarının tamamen ortadan kaldırılması için çalışma başlatarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha ispatladı. Haziran ayında başlayan uygulama ile Mersin Büyükşehir Belediyesi sayılı büyükşehirlerden biri haline geldi.

Katı atık aktarma istasyonları 13 ilçenin tamamına hizmet verecek şekilde kuruldu

Büyükşehir, özellikle Mersin merkezine uzak kalan ilçelerde daha fazla hissedilen katı atıkların bertarafı problemine sürdürülebilir bir çözüm üretmek amacıyla başlattığı katı atık aktarma istasyonları projesi ile ilk etapta Yenişehir, Toroslar,  Tarsus, Akdeniz, Mezitli, Erdemli ve Silifke ilçelerinin katı atıklarını topluyor. İkinci etapta Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde hayata geçirilen hizmet, Başkan Seçer’in önemli adımları ile Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Mut ilçelerine de genişletilerek 13 ilçenin tamamına hizmet vermeye başladı.

İlçelerin 1500 ton atığı her gün taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, tüm maliyeti ve iş yükünü üstlenerek, her gün ilçe belediyeleri tarafından toplanan ve 1500 tona yaklaşan evsel nitelikli katı atığı aktarma istasyonları aracılığı ile Mersin merkez, Tarsus ve Silifke’de bulunan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’ne taşıyor.

Atıklar önce ayrıştırılıyor, sonra bertaraf ediliyor

Düzenli depolama sahalarına taşınan katı atıklar, önce ayrıştırmaya tabi tutuluyor ve geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüme gönderiliyor. Arta kalan organik atıklar düzenli depolanarak ortaya çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor. Üretilen elektrik enerjisi ile hem kent ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 60 bin konutun aydınlanmasını sağlayacak elektrik enerjisi ürettiği bertaraf tesisleri bundan sonra daha fazla elektrik üretecek.

Yüzey suları ve yeraltı suları artık kirlenmeyecek

Özellikle temiz su havzalarında biriktirilen katı atıklardan ortaya çıkan sızıntı suları yerin altına inerek hem toprağı hem de suyu kirletiyor. Zaman zaman içme suyuna karışan bu sızıntı suları insan sağlığına zarar veriyor. Sızıntı sularının karıştığı yeraltı suları ise tarım alanlarının sulamasında kullanılınca ürünler zarar görüyor. Önce toprağı kirleten ve içerisinde barınan canlılara zarar veren sızıntı suları karıştığı suları kirleterek daha sonra tarım alanlarına ve içme suyuna zarar veriyor.

Yeraltından denizlere ulaşmayı başaran sızıntı suları, hem Akdeniz’e hem de içerisinde barındırdığı binlerce tür deniz canlısına zarar veriyor. Adeta doğa ve insan katili olan bu sızıntı suları, vahşi depolama alanlarının varlığı ile yüzlerce yıldır doğaya ciddi zararlar veriyor. Başkan Seçer’in attığı adımla vahşi depolama alanlarının su ve toprak rezervlerine verdiği zararlar bundan sonra ortadan kaldırılmış olacak.

İklim değişikliğine sebep olan metan gazının önüne geçilecek

Metan gazı patlayıcılık özelliğinin yanı sıra iklim değişikliğine olumsuz etkileri bakımdan karbondioksite göre 21 kat daha zararlı bir sera gazı niteliği taşıyor. Vahşi yöntemlerle depolanan atıklar depolandığı yerde bekleme süresi içerisinde son derece tehlikeli olan metan gazı üretiyor. Kendiliğinden patlama özelliği olan bu gazlar uygun yöntemlerle tahliye edilmediği takdirde patlıyor ve söndürülemeyen yangınlara yol açarak, çevreye ciddi zararlar veriyor. Tüm bu etkenleri göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak metan gazının patlamasına ve çevreye zarar vermesine engel oluyor.

Katı atık aktarma istasyonları ile havaya salınan emisyon azaltılıyor

Kurduğu aktarma istasyonları vasıtası ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin yükünü üstlenerek taşıma işi yapan araç sayısını azaltıyor ve trafik yükünü en aza indiriyor. Azalan araç sayısı ile motorlu taşıtlardan kaynaklanan emisyonlar azalıyor. Büyükşehir, sadece küresel ısınmayı tetiklemekle kalmayan, aynı zamanda ozon tabakasını deforme eden ve birçok canlı organizmayı olumsuz etkileyen zararlı emisyonları azaltıyor. Böylece bu emisyonların hava, çevre ve ekosistem üzerindeki etkilerini azaltmış oluyor. Azalan araç sayısı ile gürültü kirliliğinin önüne de geçilirken, aynı zamanda gereksiz iş yükü, iş gücü ve zaman kaybı da engellenmiş oluyor.

Görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor

Hayata geçirdiği proje ile ekonomiye ve ekolojik döngüye çok yönlü katkı sağlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolamaya son vererek, görüntü kirliliğinin de önüne geçmiş oluyor. Denizi, doğası ve tarihi ile önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Mersin’de, ilçelerde tarihi güzelliklerin yakınına bırakılan atıklar bu proje ile ortadan kalkıyor ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

İkinci adım yüzlerce yıldır çöp dökülen doğal alanların rehabilite edilmesi

Aktarma istasyonları ile bundan sonra doğaya çöp bırakılmasının önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, bundan sonraki adımda çevreye zararları maksimum düzeyde olan vahşi depolama alanlarını rehabilite çalışmalarına başlayacak. Taşınması mümkün olmayan ve yıllardır biriken çöpler, Büyükşehir’in planlı rehabilite çalışmaları ile tarihe karışacak.

Mikrop ve haşerenin önüne geçilecek

Mikroplar ve hastalık taşıyıcı canlılar (kuşlar, sinekler, kemirgenler vb.) için çok müsait bir üreme ortamı olan vahşi depolama alanlarının ortadan kaldırılması ile bu hayvanlardan kaynaklı bulaşıcı hastalıkların çevreye yayılmasının da önüne geçmiş olacak. Büyükşehir, ilk adımda bu alanlara yeniden çöp bırakılmasının önüne geçmiş oldu. İkinci adımda çöp sahaları tamamen rehabilite edilince tüm bu tehlikelerin önüne geçilecek.

“13 ilçemizin çöpü düzenli depolama alanlarımıza taşınıyor”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bülent Halisdemir, yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Mersin’de katı atık yükünün çok ciddi oranlarda olduğunu belirtti. Büyükşehir tarafından Mersin’de bulunan vahşi depolama alanları olarak belirtilen 43 düzensiz katı atık depolama alanının halk ve çevre sağlığı için kaldırıldığını dile getiren Halisdemir, “13 ilçemizde çöp aktarma istasyonu kurduk, 13 ilçemizin çöpü düzenli depolama alanlarımıza taşınıyor. Vahşi çöp depolama alanları yeraltı sularımızı kirletiyordu, yangınlara neden oluyordu. Yüzey sularımızı kirletiyordu, koku, haşere oluşuyordu ve sera etkisi dediğimiz iklim değişikliğine neden olan karbondioksitten 21 kat daha tehlikeli metan gazının oluşumuna neden oluyordu. Biz bu metanın faydaya dönüştürülmesi yolunda çalışmalar yapıyoruz, böylece atıl durumdaki bir atığı faydaya dönüştürmüş oluyoruz” dedi

“Çöpü ekonomiye kazandırma nihai hedefimiz üzerinde çalışıyoruz”

Bülent Halisdemir, metandan elektrik üreterek 60 bin konutun elektriğinin karşılandığını ifade ederek, “Yeraltı sularını, yüzey sularını korumuş olduk. Denizlerimizi ormanlarımızı havamızı korumuş olduk. Bu alanlarda kullanmış olduğumuz haşere ilaçlarımızı azalttık.  Biz katı atık düzenli depolama alanlarımızda Mersin’de üretilen tüm atıkları düzenli olarak depoluyoruz. Bunun için Başkanımız ‘Halkımızın refahı, sağlığı, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşaması’ dedi, çok ciddi maliyeti göze aldı. Mersin’de hepimiz yaşamak istiyoruz.  Denize girmek, ormandan faydalanmak istiyoruz. Biz çöpü faydaya dönüştürdük. Çöpü ekonomiye kazandırma nihai hedefimiz üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda yatırımlarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.