Haber /Duyuru

TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI


          Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Makine İkmal Sahası içerisinde Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı yapımı 31.03.2016 tarihinde tamamlanmış olup,  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni alınmıştır.                              

 Belediyemiz birimlerinin faaliyetleri sonucu oluşan Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL), atık motor ve şanzıman yağları, atık akü, atık kablo, atık flüorsan lambalar, atık toner,  elektronik atıklar, kontamine ambalaj atıkları vb. atıklar geçici depolama alanında depolanarak yasal süreleri içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslı taşıma firmaları ile lisanslı bertaraf /geri kazanım tesislerine gönderilmektedir. Gönderim işlemleri Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden online takip edilmektedir. Gönderimi yapılan atıklar için atık beyan formu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibariyle başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanılarak doldurulmaktadır.