Haber /Duyuru

KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA VE BERTARAF TESİSLERİ YÖNETİMİ
 

Katı atıkların depolanması ve bertaraf  işi yüklenici firma KALDE ENERJİ ELEKTRİK A.Ş. Firması tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilir atık yönetimi kapsamında; evsel nitelikli katı atıkların bertarafı hizmetine esas, İlimizde 3 adet Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi bulunmaktadır. Bunlar; Mersin Merkez, Tarsus ve Silifke İlçelerinde faaliyetine devam etmektedir. Düzenli depolama alanına taşınan atıklar entegre biçimde atık hiyerarşisine uygun olarak bertaraf edilmektedir. Sahaların belediyemiz teknik personelince denetimi ve gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi yapılmaktadır

 

Katı atık düzenli depolama sahalarında depolanan atıkların, zamanla içeriğindeki oksijeni tüketerek, bu ortamda üreyen anaerobik bakteriler yardımı ile oksijensiz (anaerobik) çürümesi sonucu oluşan biyogaz, içten yanmalı gaz jeneratörleri ile yakılarak önce mekanik enerjiye, ardından da elektrik enerjisine çevrilmektedir.