Haber /Duyuru

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ
 

Hafriyat araçlarının izinlerinin yönetildiği, araç takip sistemi sayesinde döküm sahalarındaki işleyişin bir otomasyon sistemine bağlı olarak işletilebildiği bir “Hafriyat Yönetim Sistemi” oluşturulmuştur. Bu sistem üzerinden hafriyat atıkları taşıyan araçlara Dairemiz tarafından verdiğimiz Taşıma İzin Belgelerinin düzenlenebildiği, Araç Takip Sistemi sayesinde araçların kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca Hafriyat Yönetim Sistemi ve Araç Takip Sistemi Yazılımlarının Kurulması ile kaçak ve izinsiz dökümlerin önüne geçilerek Mersin İçin Hafriyat Yönetimi sağlanmış olacaktır.

-Dilekçe

-Belediyemiz Uydu Takip Sistemine Geçmiş Olmak (araçlara takip cihazı ve damper sensörü taktırmak)

-Ticaret Sicil Gazetesi Örneği Fotokopisi (Şirket başvurusunda), Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Sicil Belgesi (Şahıs başvurusunda)

-İmza Sirküleri Fotokopisi

-Vergi Kaydı, (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı, Vergi levhası değil)

-Araç veya araçların ruhsat fotokopileri

-Taşıma İzni Taahhütname

-Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

-Araç veya araçların damperlerinin “sarı renge” boyandığına ve damperlerin yanlarında “Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı” ve “Plakanın” yazıldığına dair fotoğraflar