Haber /Duyuru

GÜRÜLTÜ EYLEM PLANI


2016 yılında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında «Mersin İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi» sözleşmesi imzalanmıştır.

Proje 2018 yılı ortasında tamamlanmıştır. Plan, Bakanlık tarafından incelenerek uygun görülmüştür. Hazırladığımız Gürültü Eylem Planı Türkiye’de ilktir.

Gürültü eylem planının hazırlanması sırasında paydaşlarla koordinasyon toplantıları yapılarak bilgi ve görüş alışverişi sağlanmıştır. Gürültü açısından kentteki sıcak noktalar ve gürültü yönetimi uygulanacak alanlar tespit edilerek bu alanlar için gürültü azaltım senaryoları oluşturulmuştur. Oluşturulan senaryoların fayda oranı, maruziyet azaltımı sağlanacak konut-kişi sayısı ve maliyet analizleri yapılmıştır.

Senaryolarda kentin ulaşım planlamaları da değerlendirilmiş olup, şehir planlamaları ve ulaşım planlamalarının gürültü etki değerlendirmesine de yer verilmiştir. Gürültü Eylem Planı çalışmaları neticesinde Kentimizin hakim gürültü kaynağı olan karayolu(trafik) gürültüsünün azaltılmasına yönelik trafik hız sınırlarının düzenlenmesi, yol yüzeyinin düzenlenmesi, Ulaşım Ana Planında da belirtilen batçık uygulamaları, şerit yön genişlik değişimi uygulaması ve yine Ulaşım Ana Planında da belirtilen hafif raylı sistem uygulaması, trafik düzenlemeleri ile gürültü bariyeri uygulamaları planlanmıştır.

 

MERSİN GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ARAŞTIRMASI ANKETİ
 

İlimizin gürültü eylem planı hazırlandığı dönemde kentimizde yapılan ankette vatandaşlarımıza gürültü konusunda sorular yöneltilmiştir. Anket sonucunda vatandaşlarımızın Mersin’in en önemli çevre sorunu olarak ilk sırada gürültü kirliliğini (% 31), en önemli gürültü kaynağı olarak            ilk sırada karayolu (trafik) gürültüsünü (% 90) gördüklerini ortaya koymuştur. Ankette ayrıca vatandaşlarımız gürültü konusunda alınacak tedbirlere yüksek oranla destek verdikleri görülmüştür.