Haber /Duyuru

ATIK TAŞIMA VE KABUL BELGESİ
 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 3 Bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur.

* Birinci bölümde; hafriyat toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenlere ait,

* İkinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalara ait,

* Üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha işletmecisine (Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş.) ait bilgiler yer alacaktır.

* Üç kısımda doldurulduktan sonra İlçe Belediyesi onaylayacaktır.

 

Atık Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı, depolanacağı tesis yetkilisine verilir. İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.